Wat veranderd er aan de salderingsregeling?

April 2020, Minister Wiebes van Economische zaken heeft bekend gemaakt op welke manier de salderingsregeling per 1 januari 2023 er definitief uit zal gaan zien.

Salderingsregeling 2023

Het komt erop neer dat er vanaf 2023 per jaar 9% minder gesaldeerd zal worden. in 2031 wordt er helemaal niet meer gesaldeerd. Dat betekend dat het laatste jaar (2030) nog 23% gesaldeerd wordt. Het gedeelte dat niet gesaldeerd mag worden wordt door de energiemaatschappij tegen een ‘redelijke vergoeding’ gekocht. Hoe hoog die vergoeding wordt, kan uw energieleverancier zelf bepalen. Wel heeft de minister aangegeven dat de ondergrens van die redelijke vergoeding minimaal 80% moet zijn van de kale energieprijs, zonder belastingen en BTW.

Rekenvoorbeeld

Eigen gebruik elektriciteit per jaar 3.500 kWh
Capaciteit zonnepanelen op het dak 3.500 kWh
Energie die u direct gebruikt 2.500 kWh
Gedeelte dat u tijdelijk terug levert 1.000 kWh
Uw inkoopprijs elektriciteit (incl Belastingen en BTW) €0,20 / kWh
Uw verkoopprijs elektriciteit (80% van de kale energieprijs) €0,048/kWh

Tot 2022 betaalt u helemaal niets voor uw energierekening. Alles wat u te veel produceert (overdag als de zon schijnt) levert u aan het net en neemt u weer af zodra u het nodig hebt. (’s avonds of in de winter)

Tot 2022 mag u 100% salderen van uw overschot

Totaal teruggeleverd 1000 kWh
Waarvan gesaldeerd 1000 kWh
Uw energierekening is €0,00

In 2023 mag u nog 91% salderen van uw overschot.

Totaal teruggeleverd 1000 kWh
Waarvan gesaldeerd 910 kWh
Waarvan verkocht aan het net 90 kWh á 0,048 -/- €4,32
… En teruggekocht 90 kWh á 0,20 €18,00
Uw energierekening wordt €13,68

Uw rekening zal jaarlijks iets toenemen waardoor het terugverdienen van de zonnepanelen in de toekomst langzamer zal gaan. in bovenstaand rekenmodel bedraagt de energierekening vanaf 2023 €152,00 (in plaats van €700 als u geen panelen hebt)

Effect van de afbouw salderingsregeling op uw energierekening

Alle huishoudens met zonnepanelen zullen vanaf 2023 een dubbele meter hebben. Een voor de gekochte stroom en een voor de teruggeleverde stroom. Stroom die u zelf opwekt en direct zelf gebruikt voor uw huishouden wordt niet gemeten en buiten de berekening gehouden. Mensen die uit privacy overwegingen bezwaar hebben tegen een slimme meter krijgen een uitvoering die geen informatie deelt met de netbeheerder

Het doel van deze nieuwe regeling is dat op termijn huishoudens zelf hun overtollige energie gaan opslaan omdat dat economischer is dan terug leveren aan het net. Op het moment zijn energie opslagsystemen veelal nog niet rendabel.

hierover zullen we in een ander artikel meer uitleggen.